ساعات کاری : یکشنبه وسه شنبه و چهارشنبه ۱۰ تا ۱۷

دستگاه رافوس با استفاده از امواج الکترو مغناطیس تولید جریان رادیوفرکانس می نماید.اثر این امواج در بافت موردنظر موجب تولید گرما میشود.

این دستگاه به روش کاملا غیر تهاجمی و ایمن عمل کرده و با استفاده از امواج اولتراسوند و بصورت متمرکز موجب کاهش ضخامت بافت چربی میشود.

توسط این دستگاه پارامترهایی نظیر درصد چربی کل، درصد چربی احشایی ، درصد عضلات و میزان شاخص توده بدنی و کالری مورد نیاز محاسبه میشوند.

تمامی حقوق این وب سایت برای مرکز تناسب اندام و زیبایی محفوظ می باشد.