ساعات کاری : یکشنبه وسه شنبه و چهارشنبه ۱۰ تا ۱۷

شاخص توده بدنی (BMI) چیست؟

شاخص توده بدنی BMI مقیاسی برای اندازه گیری میزان چربی بدن و تناسب اندام بر اساس نسبت وزن به قد فرد است. این شاخص از طریق حاصل تقسیم وزن بر مجذور قد فرد محاسبه میشود و برای افراد بالای 20 سال چه خانم چه آقا درست کار میکند و اعداد متوسط این شاخص برای کودکان بالای دو سال متفاوت است.

وزن ایده آل چقدر است؟

برای محاسبه وزن ایده آل چند فاکتور مهم باید در نظر گرفته شود. اکثر مردم گمان می کنند که برای محاسبه وزن ایده آل خود ، فقط باید به قدشان توجه کنند اما حقیقت این است که برای محاسبه دقیق وزن ایده آل و نسبت قد به وزن ، به غیر از قد ، جنسیت و اندازه استخوان بندی هم باید در نظر گرفته شود.در حقیقت وزن ایده آل وزنی است که شاخص بدنی (BMI) فرد در محدوده نرمال یعنی ۲۵- ۱۸/۵ قرار بگیرد.

تمامی حقوق این وب سایت برای مرکز تناسب اندام و زیبایی محفوظ می باشد.